Controle/Review van de inhoud

Wat is een controle/review van de inhoud?

De inhoud van de webportals 2.0 worden bijgedragen door derden. Deze inhoud kan wel of niet voldoen aan de normen, waarden en doelstellingen van de desbetreffende website. De controle (kwaliteitsbeheer) van de inhoud bestaat uit het proces van onderscheiden over het wel of niet geschikt bevinden van de publicatie.

Wie heeft dit nodig?

Aangezien het doeleinde is om de geschiktheid van de contenu te confirmeren, iedere website die gelegenheid geeft aan derden om contenu te plaatsen heeft dit soort controle nodig.

 

 

 


Controle/Review van de inhoud

Wij beschermen uw bedrijf: uw website en uw web gebruikers

Controle/Review van de inhoud

Herziening van de vermeldingen en 'entries' in web 2.0

Controle/Review van de inhoud

Gemotiveerde en gekwalificeerde werkkrachten en technische middelen zorgen voor de kwaliteit en controle van de inhoud

Controle/Review van de inhoud

Wij garanderen de kwaliteit van uw inhoud

Waarom is er interesse?

Het is mogelijk dat de inhoud gebracht door derden ongepast is of niet voldoet aan de gewenste doelstellingen van de klant. Oplichterij van de webgebruikers, publiciteit van concurrenten, het ongewenste gebruikmaak van ilegale inhoud… zijn een aantal van de meest voorkomende problemen. Dit soort ongewenste voorvallen zorgen met regelmaat voor aanklachten jegens de sites, zorgen voor negatieve publiciteit en verlies van gebruikers.

Hoe te werk te gaan?

Fase 1: Onze projectleiders werken in nauwe samenwerking met de onze klant en nemen gedetailleerd hun prioriteiten, richtlijnen en eventueel gevaren door. Wij leggen vanaf dat moment in overeenkomst met onze klant de normen, regels en procedure’s vast.

Fase 2: Onze projectleiders geven de informatie, gegevens een het protocol van controle door aan onze werkemers.

Fase 3: De opleiding en voorbereiding van ons team van ‘reviewers’ is volledig gericht op de behoefte van iedere klant. De controle werkzaameden worden uitgevoerd volgens de eisen van onze klanten:

  • PRE-CONTROLE: Revisie en controle, goedkeuring of afwijzing van de contenu voordat het gepubliceert wordt.
  • POST-CONTROLE:Revisie, editie of weghalen van ongewenste inhoud van annonces die al gepubliceert zijn.

Fase 4: Gedurende de gehele periode van onze dienstverlening staan onze projectleiders permanent in contact met de verantwoordelijken voor de ‘gecontroleerde’ site en worden alle wijzigingen die nodig geacht zijn aangepast nagelang de wensen van de klant.