Klantenservice online

 

Wat is een klantenservice online?

Dit is een klantenservice via e-mail, speciaal gericht aan commerciële sites en aan ieder willekeurig bedrijf dat zijn diensten biedt, via internet of niet.

Wie heeft het nodig?

Ieder willekeurige site dat een produkt of dienst aanbiedt op internet, ook al kan het aangeboden dienst daarnaast ook offline verkocht worden.

 

Klantenservice online

Aandacht wordt persoonlijk en efficiënt verleent

Klantenservice online

Mensen die hulp verlenen aan mensen

Klantenservice online

Wij lossen uw internet service problemen op

Klantenservice online

Wij zorgen voor uw image tegenover uw web gebruikers

Waarom heeft u het nodig?

Omdat het op korte termijn verplicht zal zijn. Binnenkort zal door de Regering de ‘Wet voor Online Klantenservice’ goedgekeurd worden. Hiermee wordt deze dienst gereguleerd en zullen de ondernemingen verplicht zijn hier in deze zin aandacht aan te besteden.

Aan de andere kant helpt een kwaliteitscontrole ons:

  • Het vertrouwen van de bestaande klant te versterken.
    Het vinden van de juiste oplossing van de problemen is de snelste en doelmatigste manier om de gewenste situatie naar tevredenheid van de klant terug te winnen en geeft een extra waarde aan het aangeboden produkt of dienst.
  • Het terugwinnen van een ontevreden klant.
    Een klacht van een ontevreden klant geeft ons de mogelijkheid een verloren klant terug te winnen en het vertrouwen terug te geven.
  • Het verwerven van nieuwe klanten.
    Het besteden van de juiste aandacht aan de informatie aanvragen van een produkt of van het funktioneren van een dienst is de beste manier om een verkoop af te sluiten waarbij in het geval van een onjuiste benadering niet tot een overeenkomst was gekomen.

Dit verloopt allemaal via email, een gemak voor de gebruiker en een kostenbesparting voor de ondernemer.

Hoe gaat dit in zijn werk?

Fase 1: Onze projectleiders werken in nauwe samenwerking met de verantwoordelijken voor de website of offline business die onze diensten aanneemt en nemen heel gedetailleerd de meest voorkomende incidentie’s door om in overeekomst met onze klant de normen, regels en procedure’s vast te leggen.

Fase 2: Aan de ene kant wordt er in onze servers een systeem ter controle van de incidentie’s geinstalleerd, speciaal en exclusief ontworpen voor onze klant. Aan de andere kant vormen onze projectleiders een professioneel team op het gebied van klantenservice volgens de vastgestelde procedure’s en regels.

Fase 3: Onze speciaal ervoor opgeleide team van professionele medewerkers draagt zorg voor de verwerking van de incidenten volgens de overeengekomen regels en procedure’s.

Fase 4: Gedurende de gehele periode van onze dienstverlening staan onze projectleiders permanent in contact met de verantwoordelijken voor de gecontroleerde site en worden alle wijzigingen die nodig geacht zijn aangepast nagelang de wensen van de klant.